تور ما

با توسعه Hunter، ما در 24 سال گذشته در نمایشگاه های مختلف داخل و خارج شرکت می کنیم.
نمایشگاه کانتون چین؛ILM، جهان کاغذ و نمایشگاه های ISPO در آلمان؛نمایشگاه CES، نمایشگاه TGA، نمایش مجوز در ایالات متحده آمریکا
با این تجربه، شرکت ما چیزهای زیادی از مشتریان مختلف در کشورهای مختلف می آموزد، تا حد زیادی به ما می آموزد و راه مد روز را برای ما پیش می برد.

نمایشگاه های چین

کارخانه 01

کارخانه 03

کارخانه 03

کارخانه 02

کارخانه 01

نمایشگاه های داخل کشور

درباره ما
نمایشگاه های چین 04
نمایشگاه های چین 01
نمایشگاه ها China02