تور ما

با توسعه Hunter ، ما طی 24 سال گذشته در نمایشگاه های مختلف داخل و خارج شرکت می کنیم.
Fair Fair China؛ نمایشگاه های ILM ، دنیای کاغذ و ISPO در آلمان. نمایش CES ، نمایش TGA ، نمایش مجوز در ایالات متحده آمریکا
با این تجربه ، شرکت ما چیزهای زیادی از مشتریان مختلف در کشورهای مختلف می آموزد ، به ما بسیار یاد می دهد و یک روش مد روز را برای ما هدایت می کند.

نمایشگاه ها چین

factory01

factory03

factory03

factory02

factory01

نمایشگاه های داخل

aboutus
Exhibitions China04
Exhibitions China01
Exhibitions China02